Zadzwoń do nas: +48 502 578 192

Regulamin

 1. Dzieci bawią się „w skarpetkach” lub w obuwiu zastępczym, dorośli zakładają ochraniacze.
 2. Na zjeżdżalniach obowiązuje zakaz skakania, zjeżdżania na brzuchu oraz głową w dół.
 3. Obowiązuje zakaz wnoszenia własnego jedzenia i picia.
 4. Konsumpcja posiłków odbywa się tylko w strefach do tego przeznaczonych czyli:
  - kawiarnia dla rodziców,
  - pokoje urodzinowe.
 5. Obowiązuje zakaz biegania po klatce schodowej.
 6. Z wszelkimi wątpliwościami i uwagami prosimy zwrócić się do obsługi centrum zabaw – pań w niebieskich koszulkach.
 7. Za rzeczy pozostawione w szatni nie ponosimy odpowiedzialności.
 8. Dla zachowania bezpieczeństwa zabaw obiekt jest monitorowany.
 9. Rodzic/opiekun ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez swoje dziecko.
 10. Administratorem danych osobowych przekazanych przez usługobiorcę w celu realizacji zlecenia jest: "Konar" Arleta Ciemnicka Sp. Jawna, 86-100 Świecie, ul. Bydgoska 1.
 11. Obowiązek informacyjny Administratora danych dostępny jest na www.pompolandia.pl/rodo
Regulamin COVID obowiązujący od 06.06.2020r.
 1. Osoby dorosłe zobowiązane są nosić maseczki na terenie obiektu oraz zachować dystans społeczny wynoszący minimum 2 metry.
 2. Obowiązkowa dezynfekcja dłoni opiekunów i dzieci wchodzących do obiektu oraz w strefach do tego wyznaczonych.
 3. Wchodzący zobowiązani są do poddania się mierzeniu temperatury.
 4. Całkowity zakaz wchodzenia w butach do stref zabawowych. Dzieci i opiekunowie powinni posiadać skarpetki na zmianę, dla opiekunów możliwość również zakupienia na miejscu ochraniaczy.
 5.  Zakaz wnoszenia prywatnych zabawek na teren obiektu.
 6. Zakaz wnoszenia własnego jedzenia i picia.
 7. Wszelka odzież wierzchnia pozostaje w szatni, a obuwie w miejscu do tego wyznaczonym!
 8. Ze względu na ograniczenia liczby osób przebywających na terenie Pompolandii, sugerujemy aby na jedno dziecko przypadał jeden opiekun.
 9. Pompolandia od 14:00 do 15:00 będzie zamknięta z powodu przerwy technicznej, związanej z dezynfekcją obiektu.
 10. Z sal zabaw mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe. Osoby z oznakami grypopodobnymi nie zostaną wpuszczone na teren obiektu !
 11. Z sal zabaw nie mogą korzystać dzieci, które zamieszkują w domu z osobą przebywającą na kwarantannie lub osobą poddaną izolacji w warunkach domowych.
Wchodząc do Pompolandii zobowiązują się Państwo do przestrzegania wyżej wymienionego regulaminu. W przypadku jego złamania lub nieakceptacji klient będzie zobowiązany do opuszczenia obiektu.
ul. Mestwina 2
86-100 Świecie
tel.: 502 578 192
e-mail: biuro@pompolandia.pl
www.pompolandia.pl